Вашите продукти

Договор за безвъзмездна финансова помощ

ЕТ„ФИНЕС-БЛЯСЪК, ВИОЛЕТА КИРИЛОВА” е одобрена за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-1314 по проект "Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от противоепидемичните мерки" 


Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):

ЕТ ''ФИНЕС-БЛЯСЪК, ВИОЛЕТА КИРИЛОВА''
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 8069.52 лв.
 
Начало: 10.02.2021г.
Край: 10.05.2021г.

.